Rome – Een historische 3D reconstructie

Opdracht : Een amerikaanse klant vroeg een interactieve, verkenbare reconstructie van centrum Rome als onderdeel van een groter educatief project.

Gebruik makend van hoogtemappen, en een overvloed aan beeldmateriaal heeft Mindscape3D de belangrijkste gebouwen van het historische centrum van Rome als real-time 3D omgeving gereconstrueerd.

De belangrijkste historische gebouwen van het Forum Romanum, het Colloseum, Circus Maximus en dergelijke zijn gedetaileerd uitgewerkt. De overige stadsgedeeltes zijn als eenvoudige woonhuizen ingevuld, het grondplan respecterend.